Kącik techniczny

SOJUTSU
YARI kata:

1. KyoTsuki

2. Kyo Tsuki Tsuki Kaeshi

3. Oikomi

4. Shimete Otoshi

5. Yabure Gachi

6. Irimi

7. Hazushi Tsuki Oikomi

8. Kasumi

9. Yukiai

10. Tomoe Yukiai

 do góry | powrót 
 
 
 
Roman Widawski © 2008-2023 powered by webMax.pl