Kącik techniczny

Kata Kenjutsu Kashima Shin-Ryu / Kashima No Tachi
Pięć serii kata Kenjutsu Kashima Shin Ryu:
 ...  więcej » 
 
 
SOJUTSU
YARI kata: 1. KyoTsuki 2. Kyo Tsuki Tsuki Kaeshi 3. Oikomi 4. Shimete Otoshi 5. Yabure Gachi 6. Irimi 7. Hazushi Tsuki Oikomi 8. Kasumi 9. Yukiai 10. Tomoe Yukiai ...  więcej » 
 
 
 
 
 
Roman Widawski © 2008-2023 powered by webMax.pl