Aikido dla dzieci

Aikido dla dzieci


Dzieci zajmują w społeczeństwie szczególną rolę. Są naszą przyszłością, dlatego tak ważne jest ich zdrowie i prawidłowy rozwój. Sztuki walki mają w tej dziedzinie dużo do zaoferowania.

O Aikido

Aikido jest japońską defensywną sztuką walki  polegającą wyłącznie na obronie. Dzieci nie uczą się na zajęciach agresji i bicia, ale obrony przed takimi zachowaniami. W Aikido nie organizuje się zawodów, nie ma rywalizacji a co za tym idzie wskazywania, kto jest lepszy a kto gorszy. Jedyny sprawdzian umiejętności to egzamin na kolejny stopień (kyu). Egzaminy to nie sparing, walka na punkty, ale prezentacja swoich umiejętności. 

Co daje trening Aikido?

Długie godziny spędzane w szkolnej ławce, przesiadywanie przed komputerem czy telewizorem odbija się negatywnie na rozwoju fizycznym i utrwala niewłaściwe wzorce spędzania wolnego czasu. Niezaspokojona naturalna potrzeba ruchu prowadzi do powstawania nadwagi, wad postawy (np. skrzywień kręgosłupa zwyrodnienia stawów). Pozytywnym aspektem treningu Aikido jest harmonijny rozwój psychofizyczny. Instruktor zwraca uwagę na wszelkie nieprawidłowości czy to postawy (np. garbienie się) czy złe nawyki np. w zachowaniu. Techniki i ćwiczenia wykonywane są po obu stronach ciała, co zapewnia symetryczny rozwój i ma działanie korekcyjne w przypadku wad postawy. Obserwacja postępów dziecka daje dużą satysfakcję rodzicom zwłaszcza  wtedy, gdy poprawia się ogólna sprawność i korygują się wady postawy.

Aikido pozytywnie stymuluje rozwój umysłowy dziecka.  Niewątpliwym atutem tej sztuki walki jest nauka koncentracji uwagi i umiejętność radzenia sobie z niepowodzeniami i ich pokonywaniu w życiu codziennym.

Dzieci z natury hałaśliwe i rozbiegane nie potrafią w zdyscyplinowany sposób skoncentrować uwagi na wykonywaniu ćwiczeń. Nauka powinna odbywać się metodycznie i atrakcyjnie. Aikido dla dzieci to połączenie ćwiczeń ogólno rozwojowych, podstaw aikido, technik samoobrony,  gier i zabaw. Taki charakter treningu jest atrakcyjny nie nudzi a bawiąc uczy. Gry i zabawy wpływają na zwinność, poprawę refleksu, budują świadomość poczucia własnego ciała. Ważnym aspektem treningu jest wykonywanie technik Aikido w sposób bezpieczny! Zajęcia aikido charakteryzują cię pogodną atmosferą i eliminacją agresywnych zachowań. Dzieci uczą się tolerancji, opanowania i co bardzo ważne przewidywania skutków działań własnych i innych osób.

Bardzo niebezpiecznym zjawiskiem w szkołach i po szkole dla młodego człowieka są próby dominacji dzieci starszych i silniejszych nad mniejszymi i słabszymi. Tego typu zachowania zostawiają ślad w psychice dziecka na długie lata. Trenowanie Aikido sprawia, że dziecko zaczyna radzić sobie w takich sytuacjach. Bez uciekania się do agresji nie pozwala się zdominować.

Jak wyglądają zajęcia dla dzieci?

Trening Aikido dla dzieci zasadniczo różni się od zajęć dla dorosłych. W sztukach walki wymagana jest dyscyplina, cisza, którą przerywają tylko odgłosy wykonywanych ćwiczeń i głos instruktora. Taka forma zajęć dla dzieci jest nieatrakcyjna a dokładniej nudna. Dlatego wszędzie gdzie to tylko możliwe w procesie nauczania, podczas  ćwiczeń rozgrzewających i uzupełniających staramy się użyć formy „zabawowej”.

Zajęcia dla dzieci rozpoczynają się w sposób tradycyjny –ukłonem w pozycji siedzącej. Potem rozgrzewka dostosowana do charakteru wykonywanych na treningu ćwiczeń. Następnie nauka poruszania się na macie (obroty i sposoby przemieszczania ciała). Ćwiczenia te mają na celu wyrobienie nawyku odpowiedniego poruszania się podczas wykonywania technik Aikido. Kolejny  ważny element aikido - nauka padów, prowadzona jest wyłącznie na macie. Nauka bezpiecznego padania (przewrotów, przewracania się) to bardzo praktyczna umiejętność w życiu dziecka. Pady ćwiczone są na każdym treningu niezależnie od wieku i stopnia zaawansowania. Nauka ta umożliwia bezkolizyjne wychodzenie z zastosowanych przez partnera technik.

Techniki Aikido – program dla dzieci pozbawiony jest niebezpiecznych elementów, które mogłyby niekorzystnie wpłynąć na ich dalszy rozwój fizyczny( niebezpieczne rzuty czy bolesne dźwignie). Całość treningu przeplatana jest ćwiczeniami wyrabiającymi  czujność, zwinność, szybkość, spostrzegawczość i dokładność ruchów. A wszystko to w formie gier i zabaw grupowych. Pozwala to zaspokoić naturalny temperament dziecka i skierować go do budowy i kształtowania prawidłowych odruchów przydatnych w nauce Aikido i w życiu codziennym.

R.W.

 do góry 
 
 
 
Roman Widawski © 2008-2023 powered by webMax.pl